Bridgestone รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA 2021 ครองใจมหาชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

Bridgestone รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม

ฮารุกิ ยามาดะ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจยางรถยนต์นั่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2564 หรือ Thailand Automotive Quality Award 2021 (TAQA) โดย Bridgestone (บริดจ์สโตน) ได้รับรางวัลด้านภาพลักษณ์ดีเด่น ประเภทยางรถยนต์ (Outstanding Product for Tire) ครองใจมหาชนติดต่อกันเป็นปีที่ 12  จากการสำรวจวิจัยความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ ภาพลักษณ์ จากประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริงทั่วประเทศ* นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของแบรนด์ Bridgestone ที่สามารถครองใจมหาชนได้อย่างยาวนาน สะท้อนถึงความสํา เร็จที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค ในด้านการเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้แนวคิด “โซลูชันของทุกจุดหมายที่แตกต่าง หรือ Solutions for Your Journey” พร้อมนำเสนอโซลูชันผ่านนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ความต้องการให้ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศไทยโดยเฉพาะ

Follow Motor Expo Club Network

.............