เที่ยวชมงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38" หรือ Motor Expo ได้อย่างปลอดภัย และสบายใจ ด้วยข้อปฏิบัติ และขั้นตอนง่ายๆ 8 ข้อ

ชมงาน Motor Expo 2021 อย่างปลอดภัย และสบายใจ ด้วยข้อปฏิบัติง่ายๆ 8 ขั้นตอน

 

1. ก่อนเดินทางมาชมงาน ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองที่เวบไซท์ ไทยเซฟไทย (savethai.anamai.moph.go.th)

vlcsnap-2021-11-26-09h06m24s760

 

2. เมื่อมาถึงงาน ก่อนเข้าอาคาร Challenger สแกน QR Code ไทยชนะ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

vlcsnap-2021-11-26-09h06m54s409

 

3. ซื้อหรือแลกบัตรชมงาน พร้อมอ่านประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19 ของผู้จัดงาน

vlcsnap-2021-11-26-09h07m03s047

 

4. แสดงหลักฐานต่อไปนี้ ก่อนผ่านเข้าฮอลล์

vlcsnap-2021-11-26-09h07m46s655
- บัตรชมงาน

vlcsnap-2021-11-26-09h07m51s678
- บัตรประจำตัวประชาชน

vlcsnap-2021-11-26-09h07m56s631
- ใบรับรองหลักฐานได้รับวัคซีน COVID-19 2 เข็ม หรือใบรับรองการหาย
จากอาการป่วยโรค COVID-19 มาแล้ว 21-90 วัน หรือใบรับรองการ
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ ATK และได้ผลลบ
ภายในไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน

vlcsnap-2021-11-26-09h08m11s148
- ผู้ชมงานอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีน ต้องแสดงใบรับ
รองการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ ATK
และได้ผลลบ ภายในไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน

vlcsnap-2021-11-26-09h08m26s019
- ผู้ชมงานที่ไม่มีใบรับรอง หรือหลักฐานฯ ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19
ด้วยวิธีการ ATK บริเวณ Drop off Challenger 2 โดยชำระค่าใช้จ่ายเอง

vlcsnap-2021-11-26-09h09m24s732

 

5. สแกนบัตรชมงานหน้าทางเข้าฮอลล์เพื่อเข้าชมงาน

vlcsnap-2021-11-26-09h09m31s073

 

6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในฮอลล์

vlcsnap-2021-11-26-09h09m38s936

 

7. งดรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มขณะอยู่ในฮอลล์

vlcsnap-2021-11-26-09h09m46s261

 

8. รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

vlcsnap-2021-11-26-09h10m06s352

แล้วพบกันในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” ณ Impact Challenger 1-3 เมืองทองธานี 1-12 ธันวาคมนี้

Follow Motor Expo Club Network

.............