MOTOR EXPO 2020 มอบบทเพลง “คนไทยไม่เคยทิ้งกัน”

 “IMC สื่อสากล” ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37” หรือ MOTOR EXPO 2020 ตระหนักดีว่า วิกฤตการณ์ COVID-19 ได้สร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รวม  ถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

ดังนั้น ในฐานะส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสังคมไทย บริษัทฯ จึงมอบหมายให้ จิรพรรณ อังศวานนท์ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง สร้างสรรค์บทเพลง “คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” ขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจ และขอบคุณสำหรับความเสียสละ ความสามัคคี และการหลอมรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว ของคนไทยทุกหมู่เหล่า กระทั่งประเทศไทยกลับฟื้นยืนหยัดและมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว พร้อมขับเคลื่อนไปในความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกยุคใหม่ สู่อนาคตที่สดใสอีกครั้ง


ภาพที่เกี่ยวข้อง


Follow Motor Expo Club Network