รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมชิงรางวัลในงาน Motor Expo 2019

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมชิงรางวัลในงาน Motor Expo 2019

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” (Motor Expo 2019) ได้ทำพิธีจับสลากหาผู้โชคดี จากกิจกรรมชิงรางวัลในงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และตรวจสอบความถูกต้องตามกฎกติกาของแต่ละรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการ ดังนี้ :-
 
รางวัล “ซื้อรถ ชิงรถ” ได้แก่
สงกรานต์  คำขอด         จ. นนทบุรี

รางวัล “ซื้อบัตร ชิงรถ” ได้แก่
พรทิวา  โพธิ์ทอง          จ. ปทุมธานี

รางวัล “ซื้อสินค้า ชิงรถ” ได้แก่
สุภาพร  ละเต็บซัน         กรุงเทพฯ

รางวัล “ซื้อมอเตอร์ไซค์ ชิงบิกไบค์” ได้แก่
ชนินทร์  โถวสกุล          จ. สมุทรสาคร

รางวัล “โหลด MOTOR EXPO APP ชิงรางวัล” ได้แก่
สารัช  คล่องเวสสะ        กรุงเทพฯ
วรรณกานต์  ทรงมะลิ    จ. นนทบุรี
พัณณิตา  ศรีนะรา         กรุงเทพฯ
 
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้โชคดีทุกท่าน พบกันใหม่ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37” ณ IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2563

Follow Motor Expo Club Network

.............