ลมหายใจไร้มลทิน จัดกิจกรรมวันเด็ก

 

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเข้าชม และร่วมกิจกรรมภายในบูธมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้เด็กในสถานรองรับ และเด็กบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้เรียนรู้หน้าที่ของพลเมือง และมีจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์สุจริต ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา

 

###

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” คุณมือนาง ปิยะพงษ์  โทร. 0-2055-8444  ต่อ 318

E-mail: lomhaijaimotorexpo@gmail.com

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สื่อสากล จำกัด คุณธัชชนันท์ จันทุสาร โทร. 0-2055-8444 ต่อ 435 

หรือ ทีมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ: บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด 

คุณชัชวาลย์ สิทธิ์กานต์เกียรติ , คุณวสันต์ เทพรังศิริกุล

โทร. 0-2102-0024 # 32, 35 โทรสาร 0-2102-0025 # 23

E-mail: chatchawal_s@pmb.co.th , vason_t@pmb.co.th


ภาพที่เกี่ยวข้อง


Follow Motor Expo Club Network