“MOTOR EXPO” รับโล่ “องค์กรลดโลกร้อน”

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” หรือ “THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO” เป็นตัวแทนรับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมการใช้เสื้อผ้า “คูลโหมด” เพื่อช่วยลดโลกร้อนในงาน “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5” ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

ทั้งนี้ เสื้อยืดจะมอบให้แขกพิเศษ และจำหน่ายในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี ECO TECH (ผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5) มีคุณสมบัติ แห้งไว ไม่ต้องรีด ประหยัดไฟ


ภาพที่เกี่ยวข้อง


Follow Motor Expo Club Network