PORSCHE โชว์โมเดล TAYCAN

โพร์เช เปลี่ยนชื่อรถพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบคันแรกของค่ายจาก มิชชัน อี มาเป็น ไทย์คาน ที่สะท้อนให้เห็นภาพของม้าศึกที่เป็นตราสัญลักษณ์ของ โพร์เช พร้อมนำโมเดลมาแสดง

 

รถสปอร์ทพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ ไทย์-คาน นับเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตของ โพร์เช แล้วชื่อนี้ยังมีนัยสำคัญถึงการประกาศวาระแห่งการเฉลิมฉลอง ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรม “70 YEARS OF SPORT CARS”


Follow Motor Expo Club Network