Motor Expo 2018 ต้อนรับ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” ให้การต้อนรับ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีตผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน ณ อาคารชาลเลนเจอร์ Impact เมืองทองธานี


Share:

Related