Naked Riding Skill ฝึกขับขี่ปลอดภัยกับยามาฮา

บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha จัดอบรมการขับขี่อย่างถูกต้องตามหลักสูตรของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Yamaha โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซด์จากทุกค่ายมาใช้สนามฝึกขับขี่ 2 ล้อ โดยมีครูฝึกจาก Yamaha Riding Academy เป็นผู้แนะนำ  

  

ผู้เข้าอบรมจะได้ผ่านสถานีฝึกสอนทั้งสิ้น 4 สถานี คือ สถานีเบรค, สถานีสลาลอม, สถานีการเข้าโค้ง และสถานีพื้นที่แคบ  รวมทั้งยังได้ทดสอบ  New MT-15 และ New YZF-R3 ตัวใหม่ล่าสุดอีกด้วย

      


ภาพที่เกี่ยวข้อง


Share:

Related