ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากรายการชิงรางวัลในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากรายการชิงรางวัลในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37”

รายการ “ซื้อรถ ชิงรถ” รางวัล รถยนต์ BMW 218i GRAN COUPE M SPORT มูลค่า 2,399,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ผู้โชคดี ได้แก่ คุณเรไร คีรีต๊ะ จ. นนทบุรี
 
 
รายการ “ซื้อบัตร ชิงรถ” รางวัล รถยนต์ NEW MG3 1.5L รุ่น D มูลค่า 554,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ผู้โชคดี ได้แก่ คุณนภัสวรรณ   รุ่งเรือง จ. ลพบุรี
 
 
รายการ “ซื้อสินค้า ชิงรถ” รางวัล รถยนต์ MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT AUTO ราคา 509,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
ผู้โชคดี ได้แก่ คุณสุกัญญา   จึงพัฒนปรีชา กรุงเทพฯ
 
 
รายการ “ซื้อมอเตอร์ไซค์ ชิงบิกไบค์” รางวัล รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น CB1100RS ราคา 566,670 บาท จำนวน 1 รางวัล
ผู้โชคดี ได้แก่ คุณสมไสว   ซาบุตร จ. นนทบุรี
 
 
รายการ “ชม MOTOR EXPO ONLINE ชิงรางวัล” รางวัล APPLE WATCH SE รุ่น GPS (ขนาด 40 มม.) ราคาเรือนละ 9,400 บาท จำนวน 10 เรือน รวมมูลค่า 94,000 บาท
ผู้โชคดี ได้แก่ คุณรัตนาภรณ์  เกิดโมลี กรุงเทพฯ 
คุณขวัญเรือน  สุขโชติ จ. นนทบุรี 
คุณปัญญา  ยิ่งสุข จ. นนทบุรี 
คุณสายชล  มงคล จ. สระบุรี
คุณกัญญาพัชร  พันธ์วิบูลย์ กรุงเทพฯ 
คุณเจษฎา  หิรัญพต กรุงเทพฯ 
คุณนันทิวา  วาเชอร์ กรุงเทพฯ 
คุณรดานริน  กฤตยานวัช กรุงเทพฯ 
คุณปรีดา  พยัฆฤทธิ์ กรุงเทพฯ 
คุณสุวรรณ  เรืองนาค จ. ปทุมธานี
 
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ ใน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” หรือ Motor Expo 2021 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564
ณ IMPACT CHALLENGER เมืองทองธานี

Follow Motor Expo Club Network

.............