“อู่กลางการประกันภัย ยุคใหม่ มั่นใจ รับใช้ ประชาชน”

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
เวลา 12.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง JUPITER 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
 
กำหนดการสัมมนา
12.00 น.
เร่มลงทะเบียน
13.00 น.
นายกสมาคมอู่กลางฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและเปิดงาน
13.15 น.
ความเป็นมา และบทบาทของสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
13.30 น.
ดำเนินการบรรยายโดย ดร.ธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์ และว่าที่ ร.ต.การุณ เมตตพันธุ์ อุปนายก และฝ่ายกฎหมาย
​ของสมาคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กับนายรัตนชัย พรกระแส ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมาย และทนายความ
14.30 น.
COFFEE BREAK
15.00 น.
เริ่มการบรรยายช่วง 2
16.15 น.
จบการบรรยาย และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
16.30 น.
นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแก่ ผู้จัดงาน MOTOR EXPO 2019 พร้อมกล่าวปิดงาน


Share: