นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดแสดงรถโบราณทรงคุณค่าหลากหลายลักษณะ โดยปีนี้มีการจัดแสดงตามช่วงเวลาที่สำคัญ เช่น รถก่อนสงครามโลก รถหลังสงครามโลก และรถคลาสสิค พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากสมาคมฯ ภายในชาลเลนเจอร์ 1


ภาพที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย


Follow Motor Expo Club Network