วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม MOTOR EXPO TOUCH

 


iPhone
เข้าสู่ App Store
• ไปที่ Tab "Search"
• ค้นหาคำว่า "Motor Expo"
• กดเลือก "Motor Expo"
• กดปุ่ม "GET" หลังจากนั้นกดปุ่ม "Install" แล้วทำการติดตั้ง โปรแกรม


Android
• เข้าสู่ Google Play
• ไปที่ Tab "Search"
• ค้นหาคำว่า "MotorExpo"
• กดเลือก "MotorExpo"
• กดปุ่ม "Install" ทำการติดตั้งโปรแกรม
 
SCAN QR CODE นี้เพื่อดาวน์โหลด

Follow Motor Expo Club Network

.............