ไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง ? Motor Expo Professional Seminar

Last Update : Nov 10, 2016 15:04   |   4,620 views.
​​

โลกอุตสาหกรรมกำลังก้าวสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม หลายประเทศจำเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0  เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขัน ...เมื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะปรับตัวและรับมืออย่างไรดี ?... 

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33" หรือ The 33rd Thailand International Motor Expo 2016 จึงได้ริเริ่มโครงการ “Motor Expo Professional Seminar” พร้อมจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง?” เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ด้วยการจัดอบรมสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสร้างเครือข่ายในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้พร้อมสำหรับการขยายตลาดสู่อาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 


จุดเด่นของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ก็คือ "ยานยนต์ไฟฟ้า" ซึ่งเริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก และมีแนวโน้มชัดเจนว่า จะเข้ามาทดแทนยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน และใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ในอนาคตอันใกล้ แต่ทันทีที่รัฐบาลประกาศมาตรการสนับสนุนการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรา กลับมีคำถามจากหลายฝ่าย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ รวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า ที่ยังต้องเตรียมการหลายด้านเพื่อรองรับโดยเฉพาะ Infrastructures ที่สำคัญๆ เช่นระบบพลังงานไฟฟ้า ความพร้อมภาคครัวเรือน ระบบ Power Grid รวมถึงความรู้และความเข้าใจของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านยานยนต์รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู้และเข้าใจโครงการ ฯ มากยิ่งขึ้น 


การสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสมาคมการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT), สมาคมยานยนต์ไทย (TAIA), สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ความร่วมมือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในสายอาชีพ คาดว่าการสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังกว่า 200 ท่าน และผลสำเร็จของการสัมมนาจะส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเข้าใจและรับทราบในความคืบหน้าของสภาวะของอุตสาหกรรม และเข้าใจความพร้อมของทั้งภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


สนใจร่วมสัมมนาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเพนนี  แวนเดชเกล (เมย์) ผู้ประสานงานโครงการ “Motor Expo Professional Seminar” โทรศัพท์มือถือ 0-87-426 -7598 อีเมล motorexposeminar@gmail.com

 

กำหนดการและรายละเอียด  “Motor Expo Professional Seminar”​

เวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด
09.10 – 09.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ปัจจุบันและอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
โดย ดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 – 10.05 น. การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางยานยนต์ในอนาคตกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”
โดย คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมยานยนต์ไทย (TAIA)
10.05 – 10.25 น. การบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อยานยนต์สมัยใหม่”
โดย คุณสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
10.25 – 10.45 น. การบรรยายหัวข้อ “ความพร้อมด้านสถานีบริการไฟฟ้าในประเทศไทย”
โดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
10.45 – 11.05 น. การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชนในการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
โดย คุณยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11.05 – 11.25 น. การบรรยายหัวข้อ “นโยบายและเป้าหมายของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า”
โดย คุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
11.25 – 11.45 น. ถาม – ตอบ
11.45 – 12.00 น. มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 น. จบการบรรยาย

Download Presentation File

ปัจจุบันและอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ทิศทางยานยนต์ในอนาคต กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
การปรับตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วน ต่อยานยนต์สมัยใหม่
Paving the way for EV charging stations in Thailand
นโยบายและเป้าหมายของภาครัฐในการส่งเสริมอุสาหกรรมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ภาพที่เกี่ยวข้อง

คำค้นหา

AAITF CHINA SHOW CASE

AAITF CHINA SHOW CASE

Last Update : 24 พฤศจิกายน 2559 - 09:24

Motor Expo 2016 ร่วมกับ AAITF ยกงาน BUSINESS MATCHING มาไว้ที่บูธ AAITF CHINA PAVILION บริเวณ Lobby Hall Challenger 2

รถแนวคิด ในงาน MOTOR EXPO 2016

รถแนวคิด ในงาน MOTOR EXPO 2016

Last Update : 18 พฤศจิกายน 2559 - 12:14

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่าง Star in EXPO ที่จะนำมาอวดโฉมในงาน MOTOR EXPO 2016 อันเกิดจากแรงบันดาลใจที่ต่างก็มีที่มา ที่ไป และทุกๆ แรงบันดาลใจ ล้วนมีโอกาส บรรจุอยู่ในแผนการผลิตให้พวกเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกันอย่างแน่นอน เริ่มจาก...

รวมวิธี เดินทางไป-กลับ งาน MOTOR EXPO 2016

รวมวิธี เดินทางไป-กลับ งาน MOTOR EXPO 2016

Last Update : 24 พฤศจิกายน 2559 - 08:22

หมดกังวล !?! ไม่คุ้นเคยเส้นทางเพื่อไปชมงาน MOTOR EXPO 2016 ผู้จัดยังคงมีบริการรถรับ-ส่ง SHUTTLE BUT เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านทั้งสี่มุมเมืองเช่นเดิม

เล่นง่ายๆ ได้ไม่ยาก MOTOR EXPO 2016 แจกรถ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน

เล่นง่ายๆ ได้ไม่ยาก MOTOR EXPO 2016 แจกรถ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน

Last Update : 15 พฤศจิกายน 2559 - 08:33

Motor Expo 2016 จัดกิจกรรมมอบโชคคืนกำไรให้แก่ผู้ชมงาน โดยปีนี้ยังคงแจกรถยนต์ 3 คัน และจักรยานยนต์บิกไบค์ 1 คัน รวมถึงจัดกิจกรรมชิงรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

แสดงความคิดเห็น

Hot Album

Follow updated cars & motorcycles, pretty, activities, and more
Last Update : 11 ธันวาคม 2559 - 21:42

Skill Driving Experience

Last Update : 10 ธันวาคม 2559 - 13:07

ขบวน Pretty Motor Expo 2016

Recent

Read a large volume of stories
READ MORE NEWS

Photos Album

Variety of images
SEE MORE PHOTOS

VDOs

Introduction of event reviews
WATCH MORE VDOs