คำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท สื่อสากล จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งสิทธิให้ท่านในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผลกระทบกรณีไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ โดยท่านมีอิสระในการแสดงเจตนาไว้แก่บริษัท เพื่อให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท การยืนยันตัวตนเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ การนัดหมายทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสมัครร่วมกิจกรรมชิงโชค ชิงรางวัล การติดต่อสอบถามความพึงพอใจ การใช้สินค้าหรือบริการ ข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมที่บริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ ได้จัดขึ้น

วันจองพื้นที่ งาน มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 41

สถานที่ : ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

เวลา 13.30 - 15.30 น.

- เปิดลงทะเบียน และจองพื้นที่สำหรับบริษัทรถยนต์​

เวลา 15.30 - 17.00 น.

- เปิดลงทะเบียน และจองพื้นที่สำหรับบริษัทรถจักรยานยนต์ และผู้จำหน่ายสินค้าเกี่ยวเนื่องกับรถจักรยานยนต์


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

เวลา 11.00 - 12.00 น.

- เปิดลงทะเบียน และจองพื้นที่สำหรับบริษัทอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในโซนมอเตอร์สปอร์ท และโซนเครื่องเสียงรถยนต์​

เวลา 13.30 - 16.30 น.

- เปิดลงทะเบียน และจองพื้นที่สำหรับบริษัท/ห้าง/ร้านสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์


สำหรับผู้ที่สนใจพื้นที่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้องนุช ทำนา
อี-เมล : nongnuch@imc.co.th
โทร : +66 2055-8444 ต่อ 302
มือถือ : +66 88 678 2328

An Area Reservation at “The 41st Thailand International Motor Expo 2024”

At the Royal Jubilee Ballroom, Challenger Hall, IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani


Wednesday, June 5, 2024​​

13.30 - 15.30 hrs.

- Registration and area reservation sessions of car companies for car companies selling locally assembled/imported cars​

15.30 - 17.00 hrs.

- Registration and area reservation sessions of motorcycle companies and motorcycle accessory vendors


Thursday, June 6, 2024

11.00 - 12.00 hrs.

- Registration and area reservation sessions of Motor Sport Zone​

13.30 - 16.30 hrs.

- Registration and area reservation sessions of car accessory companies/shops/vendors


For more information please contact

Khun Nongnuch Thumna
Email : nongnuch@imc.co.th
Tel : +66 2055-8444 ต่อ 302
Tel : +66 88 678 2328

Follow Motor Expo Club Network
.............