International 
Visitors
Exhibitor  Press
How to get there All about organizer  Sponsors

NEWS
Update : 12 Apr 2012 Share

ผู้ชนะ “ลมหายใจไร้มลทิน” เยี่ยมสื่อมวลชน

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการ และเลขานุการ โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" นำเยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์” ปี 2554 เข้าเยี่ยมสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ รวมทั้งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการประกวดของโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ในปี 2554 ภายใต้แนวคิด “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์” แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การเขียนเรียงความ ร้องเพลงประกอบดนตรี วาดภาพศิลปะ คัดลายมือตามคำร้องเพลง "ลมหายใจไร้มลทิน" และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" จัดโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) โดยมีเวบไซท์ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนที่สนใจ

ชไมพร เปิดเผยด้วยว่า ในปี 2555 โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" จะก้าวสู่ปีที่ 6 ของการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนเด็กๆ เข้าประกวดในโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ปีที่ 5 ที่จะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้

หากสนใจรายละเอียดโครงการ ฯ และซีดีเพลง ที่ใช้ขับร้องในการประกวด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215
Home l Concept l Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Contest l Souvenir