International 
Visitors
Exhibitor  Press
How to get there All about organizer  Sponsors

all about organizer
1995
มหกรรมรถยนต์ '95

ก่อนที่จะมีถนน สะพานลอย และทางด่วนสายใหม่   รวมทั้งระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยอย่างทุกวันนี้  เมื่อช่วงปี 2536-2537  ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ ฯ กำลังเข้าขั้นวิกฤติ   เนื่องจากความไม่สมดุลกันระหว่างปริมาณรถกับปริมาณถนน   โดยมุมมองในเรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายที่มองว่า เพราะรถมากเกินไป กับฝ่ายที่มองว่า ถนนน้อยเกินไป                 การมองกันคนละมุมดังกล่าว นำไปสู่การเสนอวิธีแก้ปัญหาแบบสุดขั้วทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่งต้องการจำกัดการซื้อรถของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด  ส่วนอีกด้าน  ต้องการตัดถนนเพิ่มให้มากที่สุด  ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนี้ล้วนมีปัญหาในตัวของมันเอง                 การจำกัดการซื้อขายรถยนต์นั้น  ผิดทั้งหลักเศรษฐศาสตร์ และหลักเสรีภาพ   ขณะเดียวกัน การตัดถนนเพิ่มให้เพียงพอกับปริมาณรถ ก็ไม่สามารถเร่งรัดได้ในเวลาจำกัด                 ดังนั้น  เราจึงเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมกว่า  น่าจะเป็นการพยายามใช้พื้นที่ถนนที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ซึ่งทำได้หลายวิธี และวิธีหนึ่งก็คือ  การเลือกใช้รถยนต์ขนาดเล็ก หรือ ซิทีคาร์ ให้มากขึ้น                 ทั้งนี้เพราะซิทีคาร์มีขนาดกะทัดรัด  คล่องแคล่ว กินเนื้อที่บนถนนน้อย  หาที่จอดง่าย คายมลพิษต่ำ แถมยังประหยัด และราคาถูก  ยิ่งกว่านั้น เทคโนโลยีของรถประเภทนี้ยังได้รับการพัฒนาจนเทียบเท่ากับรถใหญ่  รวมทั้งมีการผลิตและสั่งนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อ  จนกล่าวได้ว่า ซิทีคาร์ หรือยานยนต์ของคนเมือง คือมุมมองใหม่ของผู้ใช้รถอย่างแท้จริง                 ด้วยเหตุนี้ "มหกรรมรถยนต์ '95" จึงมีคำขวัญประจำงานว่า "มุมมองใหม่...ยานยนต์ของคนเมือง" (A NEW PERSPECTIVE...CITY CARS FOR URBANITES) เพื่อเปิดมุมมองใหม่ด้านเทคโนโลยียนตรกรรม  อันจะนำไปสู่หนทางการแก้ไขปัญหาจราจรที่ไม่จำเป็นต้องริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกต่อไป

 

กรุณาเลือกปี      « ปีก่อนหน้า  |   ปีถัดไป »