ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการสำหรับสื่อมวลชน


ท่านสามารถนำ Username และ Password
ที่ได้รับจากผู้จัดงานฯ มาใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Username :
Password :
 
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการายละเอียดเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อ ได้ที่ คุณพรชนก เสาวมล
โทรศัพท์ : 0-2641-8444 ต่อ 405,413


  ทางผู้จัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการดังกล่าวจะสามารถอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อท่าน ตามเป้าหมายของทางผู้จัดงานฯ
เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้กับท่านต่อไป

 
 
  Home l This Year's Concept l This Year's Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer's Area
 
© 1996-2010 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.