: 2010-10-13 15:19:45  
 

 

 
 

 

   

การประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 1 คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมแล้ว !

 

ศิธา เธียรถาวร หัวหน้าโครงการ การประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 1 หรือ THE 1st  MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2010 เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประกวดจาก CONCEPTSUAL DESIGN จนได้ผู้ผ่านเข้ารอบแรกแล้ว โดยทีมและผู้ผ่านรอบแรก มีดังต่อไปนี้1. นายกิติ สมวัฒน์
ผลงาน: ชุดต้นแบบการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากชอคอับ  
หัวข้อ: นวัตกรรมยานยนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. นายกิตติพงษ์ สร้อยทอง/นายกิติคุณ อ่ำพันธุ์/นายธนานันท์ แสงกระจ่าง
ผลงาน: รถยนต์ไฮบริดแบบอนุกรมที่ใช้เชื้อเพลิงเอธานอล
หัวข้อ: นวัตกรรมยานยนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน
สถาบัน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


3. นายพีรพัชร ท่าตะเคียน
ผลงาน: อุปกรณ์ทดสอบเสถียรภาพการขับขี่ของรถยนต์
หัวข้อ: นวัตกรรมยานยนต์อื่นๆ
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


4. นายรุ่งโรจน์ ทวีกิจอุดม
ผลงาน: ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของระบบช่วงล่างรถยนต์
หัวข้อ: นวัตกรรมยานยนต์อื่นๆ
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


5. นายอธิวัฒน์ บุตรมารศรี/นายธโนทัย เรืองวัฒนานนท์/นายดนุชา อินทิม
ผลงาน: ลักษณะการสตาร์ทเครื่องยนต์เอธานอลที่อุณหภูมิต่ำ
หัวข้อ: นวัตกรรมยานยนต์อื่นๆ
สถาบัน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ทั้งนี้ ทีมและผู้ผ่านเข้ารอบแรกจะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตผลงานจำนวน 10,000 บาท จากผู้จัดงาน หลังจากนั้นจะต้องส่งรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสิน เพื่อพิจารณาอีกรอบ หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินสนับสนุนอีก 10,000 บาท รวม 20,000 บาท ก่อนนำผลงานไปพัฒนาและผลิต เพื่อร่วมชิงชัยในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ก่อนประกาศผลผู้ชนะ และเผยโฉมผลงานนวัตกรรมยานยนต์ดังกล่าว ในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27" เพื่อชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวมเกือบ 100,000 บาท 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
       
  Home l This Year's Concept l This Year's Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer's Area
 
© 1996-2010 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.