: 2010-06-03 15:47:59  
 

 

 
 

 

   

ผู้ชนะ 11

 

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการ และเลขานุการ โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” นำเยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ลมหายใจไร้มลทิน" ปี 2552 เข้าเยี่ยมสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งกิจกรรมที่จะขึ้นในปีนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง


สำหรับกิจกรรมของโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน"  ในปี 2552 ภายใต้แนวคิด "จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต" การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ลมหายใจไร้มลทิน" การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง "ลมหายใจไร้มลทิน" และการประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และการวัดผล


โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" จัดโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) โดยมีเวบไซท์ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนที่สนใจ


และในปี 2553 โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" จะก้าวสู่ปีที่ 4 ของการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนเด็กๆ เข้าประกวด โครงการลมหายใจไร้มลทิน ปีที่ 4 ที่จะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ หากสนใจรายละเอียดโครงการ ซีดีเพลง ที่ใช้ขับร้องในการประกวด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์มาได้ที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
       
  Home l This Year's Concept l This Year's Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer's Area
 
© 1996-2010 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.