: 2008-04-27 14:48:03  
 

 

 
 

 

   

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมชิงโชคใน งาน MOTOR EXPO 2007

 

รายชื่อผู้โชคดี รายการ "ซื้อรถ ชิงรถ"

รางวัลที่ 1 รถยนต์ HONDA CR-V มูลค่า 1,180,000 บาท จำนวน 1 คัน

เอกจิต ไตรภาควาสิน หมายเลขคูปอง 017556

รายชื่อผู้โชคดี รายการ "ซื้อบัตร ชิงรถ"

รางวัลที่ 1 รถยนต์ SUBARU IMPREZA มูลค่า 1,120,000 บาท จำนวน 1 คัน

วัชรินทร์ ศรเพชร

รางวัลที่ 2 เรือยาง NAVIGATOR จำนวน 2 ลำ มูลค่าลำละ 14,950 บาท รวมมูลค่า 29,900 บาท

1. สมคิด มังกรแก้ว
2. รอ. มาโนช ซื่อยิ่ง

รางวัลที่ 3 รถ SCOOTER ไฟฟ้า (INNOVATION STEP) จำนวน 12 คัน มูลค่าคันละ 12,000 บาท รวมมูลค่า 144,000 บาท

1. สุภาพ พงศ์ทองคำ
2. สมบุญ ดำรงทวีศักดิ์
3. ฟ้ามุ่ย รุ่งเรืองศรี
4. ปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์
5. ศิลายุทธ ฤทธิ์เอนก
6. ธนากร ทองสว่าง
7. อนุเทพ ธานีสวัสดิ์
8. ณัฏฐพร ยอดจันทร์
9. อัศวิน สาลี่
10. เดชชยันต์ จิงนิจนิรันดร์
11. พงษ์เทพ พัฒนปริญญา
12. ชนิศา แจ้งอรุณ

รางวัลที่ 4 TV ติดรถยนต์แบบ POP-UP ขนาด 10.2 นิ้ว ยี่ห้อ ROSEN รุ่น M-10 จำนวน 3 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 27,000 บาท รวมมูลค่า 81,000 บาท

1. พันศักดิ์ แก่นทอง
2. กิตติภัทร์ บุญฉิม
3. ศิรินาถ กันคล้อย

รางวัลที่ 5 TV ติดรถยนต์แบบ POP-UP ขนาด 7 นิ้ว ยี่ห้อ ROSEN รุ่น CV7000 จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,000 บาท รวมมูลค่า 51,000 บาท

1. อภิสิทธิ์ อนุสถิตย์วัฒนา
2. ศรีศักดิ์ การนา
3. ประยุทธ ศรีสุพรรณทอง

รายชื่อผู้โชคดี รายการ "SMS ชิงรถ"

รางวัลที่ 1 รถยนต์ MITSUBISHI LANCER RALLIART มูลค่า 825,000 บาท จำนวน 1 คัน

1. บุญตา กองทอง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1176-04xx

รางวัลที่ 2 เรือยาง NAVIGATOR จำนวน 10 ลำ มูลค่าลำละ 14,950 บาท รวมมูลค่า 149,500 บาท

1. สุคนธา เคนดา หมายเลขโทรศัพท์ 08-4392-58xx
2. วินัย บรรดาศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1707-07xx
3. เอกพล เชื้ออินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9022-07xx
4. ฐิติรัตน์ เพชรแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 08-7257-62xx
5. อารีนา เจะอูบง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1098-60xx
6. สุปราณี จบสุบิน หมายเลขโทรศัพท์ 08-9592-45xx
7. สมหมาย นวลมูล หมายเลขโทรศัพท์ 08-7197-18xx
8. อุดร รอดทอง หมายเลขโทรศัพท์ 08-6134-78xx
9. ประดิษฐ์ สิริอุดมรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1803-38xx
10. สต. นครินทร์ บุญคง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1896-65xx

รางวัลที่ 3 รถ SCOOTER ไฟฟ้า (INNOVATION STEP) จำนวน 2 คัน มูลค่าคันละ 12,000 บาท รวมมูลค่า 24,000 บาท

1. ธีรนัย ธรรมใจ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4448-44xx
2. พัชรี เดชจินดา หมายเลขโทรศัพท์ 08-1170-23xx

รางวัลที่ 4 TV ติดรถยนต์แบบ POP-UP ขนาด 10.2 นิ้ว ยี่ห้อ ROSEN รุ่น M-10 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 27,000 บาท รวมมูลค่า 54,000 บาท

1. สมจิตร เหลืองประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ 08-6064-71xx
2. ศักดิ์สยาม ยรรยงสิริการย์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-7009-90xx

รางวัลที่ 5 TV ติดรถยนต์แบบ POP-UP ขนาด 7 นิ้ว ยี่ห้อ ROSEN รุ่น CV7000 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,000 บาท รวมมูลค่า 34,000 บาท

1. นพ. สมหวัง ปัญญาทวีกิจไพศาล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1839-31xx
2. สวิท กิณาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1958-85xx

รางวัลที่ 6 ชุด AMPLIFIER 200 วัตต์ พร้อม SUBWOOFER ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ ROCKFORD FOSGATE จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท

1. รต. สมเกียรติ สะอาดศรี หมายเลขโทรศัพท์ 08-1944-17xx
2. ชัชชัย ทองศิลป์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-6187-18xx

ผู้โชคดี รายการ "SMART VOTE PRETTY"

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ ฯ-สวิทเซอร์แลนด์ และที่พัก จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมเข้าชมงาน "มหกรรมยานยนต์เจนีวา 2008"

1. เมธี โตสมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9811-89xx

รายชื่อผู้โชคดีที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง ตกแต่งรถยนต์ทุก 1,000 บาท ขึ้นไป รับคูปองชิงโชค เรือ NAVIGATOR มูลค่า 14,950 บาท ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่ผู้เข้าชมงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยแจกทุกวันๆ ละ 3 ลำ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เรือยาง NAVIGATOR

วันที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด

30/11/50 สุขุม กำเหนิดรัตน์ กรุงเทพ ฯ
สมชาย ทูลฉลาด กรุงเทพ ฯ
วรวุฒิ จิระเรืองเกียรติ สมุทรสาคร


01/12/50 อภิชาติ คงแฟง ปทุมธานี
กัญญา เอี่ยมสังวาลย์ สมุทรสงคราม
ถิรพัฒน์ ภาสพุฒิเจียม กรุงเทพ ฯ


02/12/50 นันทวุฒิ กาญจนอารีรัตน์ กรุงเทพ ฯ
สตอ. ธีระ แซวประโคน นครนายก
ปิยทัศน์ สุรเสวี กรุงเทพ ฯ


03/12/50 นพดล ทาสุวรรณ นนทบุรี
วารินทร์ ศรีสุข ปราจีนบุรี
อิสรพงษ์ ปีเถาะนาม กรุงเทพ ฯ

04/12/50 ณรงค์ศักดิ์ ชาวคอนไชย นนทบุรี
ดญ. นุสวรรณ คงเรือง นนทบุรี
ฉลวย โหยหวล นครนายก

05/12/50 วสันต์ สุคันธเมศ กรุงเทพ ฯ
รัตนา อินธรรม ตาก
ระพีพัทธ์ กำลังเอก กรุงเทพ ฯ

06/12/50 นฤมล แก่นแสง กรุงเทพ ฯ
ดญ. โชษิตา พุทธรักษา สระบุรี
มนวิภา สุภาพกุล นนทบุรี

07/12/50 สมมาก อ้วนสกุลเสรี นนทบุรี
ชาญยุทธ อุทัยแสน หนองคาย
ไพโรจน์ อู่เจริญ ฉะเชิงเทรา

08/12/50 ธนพล สัจธรรมทาน นนทบุรี
ตระกูล ตรีคุรธพันธ์ ปทุมธานี
เพลินตา จินดำ นครศรีธรรมราช
ดช. สิรภพ วิจิตรนุกูลประดิษฐ์ กรุงเทพ ฯ
มาโนช จันทร์เนตร พิจิตร

09/12/50 วิคุณ ตปนียะกุล กรุงเทพ ฯ
สุนิตา ม่วงมณี นนทบุรี
สมคิด สวงษ์ตระกูล กรุงเทพ ฯ
เจริญ สาสนรักกิจ นนทบุรี

10/12/50 ดิเรก เลิศเพียรพิทยกุล กรุงเทพ ฯ
ธวัชชัย สนธิพันธ์ นนทบุรี
เตชิษฐ์ มีระเสน กรุงเทพ ฯ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
       
  Home l This Year's Concept l This Year's Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer's Area
 
© 1996-2010 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.