ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการสำหรับผู้ร่วมงาน

สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายจากทางผู้จัดงาน :
ท่านสามารถนำ Username และ Password
ที่ได้รับจากผู้จัดงานฯ มาใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Username :
Password :
 
 
:: ลืมรหัสผ่าน ::
:: คำแนะนำการใ้ช้งาน ::

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยร่วมงาน"มหกรรมยานยนต์"

ท่านสามารถ คลิ๊กที่นี่ เพื่อลงทะเบียนกับทางผู้จัดงานฯ ก่อน

ทางผู้จัดงานฯ จะจัดส่ง Username และ Password ให้กับท่าน
หลังจากผู้จัดงานฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งให้ท่าน
ผ่านทางจดหมายลงทะเบียน และ/หรือ อีเมล์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ

หลังจากท่านได้รับ Username และ Password แล้ว ท่านจึงสามารถ
เข้าสู่ระบบ และใช้บริการดังกล่าวได้

หากท่านพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง
โทร. 0-2641-8444 ต่อ 506
อีเมล์ contact@motorexpo.co.th
คุณศรีแพร เชยจุ้ย


 
  ทางผู้จัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการดังกล่าวจะสามารถอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อท่าน ตามเป้าหมายของทางผู้จัดงานฯ
เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้กับท่านต่อไป

 
 
  Home l This Year's Concept l This Year's Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer's Area
 
© 1996-2010 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.