บริษัท สื่อสากล จำกัด

นิตยสาร ฟอร์มูลา - CAR STEREO - 4 WHEELS - โลกรถยนต์ -
SPIRIT OF THE 4x4 DRIVING SCHOOL - รายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์ - FORMULA FORUM และเว็บไซต์ www.autoinfo.co.th

1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2641-8444 (อัตโนมัติ 12 สาย)
โทรสาร: 0-2641-8480


เว็บไซต์: www.motorexpo.co.th
อีเมล์: contact@motorexpo.co.th

 

 

 

   
 
อาคาร IMPACT Challenger 1-3 เมืองทองธานี
99 ถนนปอปปูลา ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-5050
โทรสาร: 0-2504-0385
เว็บไซต์:
www.impact.co.th
     
   
     
 
November 30, 2010 VIP and PRESS preview day
December 1, 2010 Opening Celemony & Grand Charity Day
December 1 -12, 2010 General public days
     
     
     

นับวันตลาดสินค้ายานยนต์ทุกประเภทในบ้านเรา ก็ยิ่งเต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งยี่ห้อ มาตรฐานการผลิต คุณภาพ และราคา ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ซื้อเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ซื้อที่ต้องการใช้เงินอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ได้ยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์ใช้สอยตรงตามประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายที่ยุติธรรม อุปสรรค์สำคัญของผู้ซื้อก็คือ ไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นได้อย่างทั่วถึงในเวลาอันจำกัด ขณะที่ผู้ผลิต และจำหน่ายเองก็ประสบปัญหาเดียวกัน นั่นคือไม่สามารถนำเสนอสินค้า และบริการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆไปสู่กลุ่มลูกค้าจำนวนมหาศาลได้ ณ จุดที่เป็นรอยต่อระหว่างอุปสงค์กับอุปทานนี่เอง บริษัท สื่อสากล จำกัด ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในฐานะสื่อกลาง ด้วยการจัดงานแสดงยานยนต์หลากหลายประเภท ที่เรียกว่า "มหกรรมยานยนต์" ( Thailand International Motor Expo) ขึ้น โดยนอกจากจะมุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางการซื้อขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการพาณิชย์ และขนส่ง ฯลฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องแล้ว ยังตั้งใจให้งานนี้เป็นสื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิต กับ ผู้บริโภค เอกชน กับ รัฐ ผู้แทนจำหน่าย กับ บริษัทแม่ในต่างประเทศ รวมทั้งระหว่างสังคมยานยนต์กับสังคมส่วนอื่นๆในประเทศอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า"มหกรรมยานยนต์"มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการยานยนต์เมืองไทยตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และเราจะดำเนินบทบาทสำคัญนี้ต่อไปอย่างแข็งขันในทศวรรษ และศตวรรษใหม่นี้

ในการจัดงาน "มหกรรมยานยนต์" ทุกครั้งที่ผ่านมา สิ่งที่เราไม่เคยละเลย นอกเหนือจากความสมบูรณ์แบบของงานตามแนวทางของเรา ก็คือความพึงพอใจของผู้ร่วมงานและผู้ชม โดยเฉพาะในส่วนผู้ชม เราได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่องานของเราเป็นประจำทุกปี เพื่อนำความคิดเห็นนั้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานครั้งต่อ ๆ ไป

จากแบบสอบถามดังกล่าว เราพบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายของสถานที่จัดงานเป็นอันดับแรก ทั้งในส่วนพื้นที่แสดงและพื้นที่จอดรถ นอกจากนี้ การจราจรโดยรอบก็ต้องมีความคล่องตัวพอสมควร ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ร่วมงาน รวมทั้งเราในฐานะผู้รับผิดชอบความพึงพอใจสูงสุด

ของทุกฝ่ายและเป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง ที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 หรือ บางกอกเกมส์เมื่อปลายปี 2541 ได้ก่อให้เกิดอาคารศูนย์กีฬาอันโออ่า และทันสมัยหลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก พร้อม ด้วยทางด่วนสายใหม่ และระบบขนส่งมวลชน ที่สามารถนำผู้คนจากใจกลางเมือง ไปถึงที่หมายได้อย่าง สะดวกสบาย และรวดเร็ว

ซึ่งได้พิสูจน์แล้วตลอดช่วงการแข่งขันที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ลังเลใจที่จะเลือก ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนน แจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่จัดงาน "มหกรรมยานยนต์" แห่งใหม่ ด้วยศักยภาพของสถานที่ที่มิได้เป็นเพียง "ศูนย์แสดงสินค้า" แต่ถึงพร้อมทุก ๆ ด้านในระดับ "เมือง" ไม่ว่าจะเป็น ลานจอดรถที่กว้างขวาง และ แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนระหว่างผู้ชมกับผู้ร่วมแสดง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่มั่นใจได้ ศูนย์อาหาร หลากหลายประเภทและระดับราคา ตู้บริการเงินด่วน การจราจรเข้าออกหลายทิศทาง สะดวกทั้งรถ ส่วนตัวและบริการขนส่งมวลชน ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่เราจะจัดขึ้นในระหว่างงาน

ดังนั้น งาน "มหกรรมยานยนต์" ที่ อาคาร IMPACT Challenger 1-3 เมืองทองธานี จึงพร้อมจะ ต้อนรับทุกชีวิตทุกเพศวัยในครอบครัว ให้ได้รับประโยชน์จากการออกนอกบ้านอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นปรัชญา ในการจัดงานที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ร่วมงานและเราตลอดมา

สำหรับบริษัทห้างร้านที่ร่วมงานกับเรา สื่อสากล รู้ค่าของเวลาการวางแผน การลงทุน และความ ประหยัด แนวปฏิบัติของเรามีแนวเดียว มาตรฐานเดียวไม่เปลี่ยนแปลง ง่ายต่อการวางแผนระยะยาว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย กระชับรัดกุมในทางปฏิบัติ สิ่งก่อสร้างตกแต่งต่าง ๆ ที่เป็นถาวรวัตถุ สามารถออกแบบให้ดัดแปลงใช้งานได้หลายครั้ง ความเป็นระเบียบและยึดมั่นในกฎเกณฑ์ คือปัจจัยสำคัญที่ ทำให้งานมีค่า สร้างสังคมให้มีเกียรติ เอนโน้มไปสู่วัฒนธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสากลประเทศ

เราภูมิใจอยู่เสมอ ที่มีส่วนในการบ่มเพาะอารยธรรมที่เหมาะสมขึ้นในสังคมของเรา บริษัท สื่อสากล จำกัด และทีมงานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหาร พร้อมที่จะรองรับแผนการ ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิแห่งองค์กร และผลิตภัณฑ์ของท่าน โดยตระหนักอยู่เสมอว่า ด้วย ความร่วมมือ และไมตรีจิตจากท่านเท่านั้น ที่จะนำพาเราก้าวไปสู่เป้าหมายอันรุ่งโรจน์ร่วมกัน

สถิตผู้เข้าชมงาน "มหกรรมยานยนต์"
รายละเอียด
2009
2008
2007
1 สถานที่จัดงาน
IMPACT เมืองทอง
IMPACT เมืองทอง
IMPACT เมืองทอง
2 วันที่จัดงาน
ธค.52
ธค.51
ธค.50
3 จำนวนผู้เข้าชมงาน
1,594,369
1,519,179
1,662,121
รายละเอียดของผู้เข้าชมงาน
4 เพศ
ชาย
63.4
63.6
74.8
หญิง
36.6
36.4
25.2
5 อายุ
ต่ำกว่า 15 ปี
1.3
2.1
2.5
15 - 24
11.9
17.5
18.2
25 - 34
33.6
39.9
38.0
35 - 44
27.7
21.9
22.3
45 ปีขึ้นไป
25.5
18.6
19.0
6 รายได้ / บาท / เดือน
ต่ำกว่า 10,000
11.2
17.8
19.4
10,001 - 20,000
26.0
30.1
25.0
20,001 - 30,000
20.9
17.9
18.0
30,001 - 50,000
19.0
15.9
17.7
50,000 ขึ้นไป
22.9
18.3
19.9
7 ภูมิลำเนา
กรุงเทพ ฯ
65.8
59.6
59.8
กลาง
13.8
14.5
14.0
เหนือ
2.0
5.6
3.2
ใต้
2.9
3.2
5.7
ตะวันออก
7.3
6.4
3.8
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5.3
6.6
9.4
ตะวันตก
2.6
3.7
4.1
ต่างประเทศ
0.3
0.2
0.2
     


            

 
       
  Home l This Year's Concept l This Year's Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer's Area
 
© 1996-2010 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.